نام گروه : Gangkiz
سبک : K-POP
کمپانی : Core Contents Media GM Contents Media
سالهای فعالیت : 2012-2014
کشور : کره جنوبی South Korea
اعضا :  (Jihyun- Sooeun- Somin- Eunbyul- Hae-in- Hyeji- Esther)

نام : Jihyun جی هیون
نام اصلی : 황지현 Hwang jihyun
موقعیت در گروه : رهبر ، خواننده
تاریخ تولد : 1 مارس 1983 ( 10 اسفند 1361 )
محل تولد : سئول ، کره جنوبی
قد : 172 cm

نام :  SooEun 
نام اصلی : 최수은 Choi Soo Eun
موقعیت در گروه : رهبر رپ
تاریخ تولد : 4 آگوست 1983 ( 13 مرداد 1362 )
محل تولد : سئول ، کره جنوبی
قد : 171 cm

نام :  Hae-in 
نام اصلی :  이지영 Lee hae in
موقعیت در گروه : هم خوان
تاریخ تولد : 19 آوریل 1986 ( 30 فروردین 1365 )
محل تولد : سئول ، کره جنوبی
قد : 169 cm

نام :  Esther
نام اصلی : Jeon Solrim 전솔림
موقعیت در گروه : خواننده اصلی
تاریخ تولد : 27 دسامبر 1988 ( 6 دی 1367 )
محل تولد : سئول ، کره جنوبی
قد : 169 cm

نام :  Somin
نام اصلی : Kwak Somin 곽소민
موقعیت در گروه : رهبر صدا
تاریخ تولد : 19 سپتامبر 1986 ( 28 شهریور 1366 )
محل تولد : سئول ، کره جنوبی
قد : 171 cm

نام :  Jo Eun byul
نام اصلی : Jo Eun byul 조은별
موقعیت در گروه : هم خوان
تاریخ تولد : 3 نوامبر 1988 ( 12 آبان 1367 )
محل تولد : سئول ، کره جنوبی
قد : 165 cm

نام :  HyeJi
نام اصلی : Kim Hye Ji 김혜지
موقعیت در گروه : خواننده رپ, مدل
تاریخ تولد : 29 می 1989 ( 4 خرداد 1368 )
محل تولد : سئول ، کره جنوبی
قد : 172 cm