تازه های روزورزشی

عناوین برتر وزنه برداری در اختیار خوزستان و پوپک بسامی

به گزارش مجله شنایا، روزهای پایانی تیرماه برای اردبیل، روزهایی توأم با اتمسفر رشته وزنه‌برداری در بخش زنان بود؛ زیرا وزنه‌برداران دختر کشور در سه رده سنی به ترتیب در این مسابقات وزنه زدند.

در اردبیل، ابتدا دختران نوجوان، سپس وزنه‌برداران جوان و در نهایت ورزشکاران رده سنی بزرگسال روی تخته رفتند. گل سرسبد این رقابت چندروزه، مسابقات بزرگسالان بود که با قهرمانی خوزستانی‌ها به اتمام رسید.

%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87 %D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86 %DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

کسب ۱۰ مدال از جمله ۶ طلا به خوزستان در راه این قهرمانی کمک شایانی کرد تا از رقبای جدی خود، خراسان رضوی به‌عنوان یک قطب در وزنه‌برداری زنان و همچنین اصفهان پیشی بگیرد.

پوپک بسامی مقتدرانه بازگشت

وزنه‌برداران حاضر در اردوی تیم ملی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور در اردبیل معاف بودند؛ اما این رقابت‌ها یک چهره خوشنام داشت.

پوپک بسامی که به دلیل آسیب‌دیدگی از تیم ملی دور مانده بود با رفع مصدومیت، به رقابت برگشت و در این مسابقات برای هیئت وزنه برداری کرمانشاه، روی تخته رفت و علاوه بر قهرمانی در وزن خود، برترین وزنه بردار مسابقات هم شد.

%D9%BE%D9%88%D9%BE%DA%A9 %D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C %D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87 %D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C 5

بسامی در گفتگو با مجله شنایا، رقابت در اردبیل را از این جهت رقابتی در سطح بالا برشمرد که بر اساس قوانین و حدنصاب‌های لازم برای شرکت در مسابقات، این رقابت به رقابتی کیفی تبدیل شده بود.

پوپک بسامی در این باره گفت: گرچه تعداد شرکت‌کنندگان کاهش یافته بود؛ اما کیفیت بهتری نزد وزنه‌برداران دیده شد. در گذشته شاهد حضور وزنه‌بردارانی بودیم که تنها برای کسب امتیاز حضور برای استان خود، روی تخته میله بدون وزنه می‌زدند؛ اما امسال این مورد دیده نشد که جای خوشحالی دارد.

مدال‌آور ایران دربازی‌های کشورهای اسلامی قونیه ادامه داد: از یک آسیب‌دیدگی طولانی رنج می‌بردم و همین مسئله مرا از تیم ملی دور کرد؛ اما سرانجام سلامتی خود را بازیافته‌ام و آماده رقابت در سطوح بالا هستم.


دسته ۴۹ کیلوگرم

حرکت یک‌ضرب

۱- پرنیان پیش بین (اصفهان) ۷۰ کیلوگرم ۲- گلاب مریدی (کرمانشاه) ۴۶ کیلوگرم ۳- فاطمه رضایی (تهران) ۴۲ کیلوگرم

حرکت دوضرب

۱- پرنیان پیش بین (اصفهان) ۸۰ کیلوگرم ۲- فاطمه رضایی (تهران) ۵۸ کیلوگرم ۳- گلاب مریدی (کرمانشاه) ۵۳ کیلوگرم

مجموع

۱- پرنیان پیش بین (اصفهان) ۱۵۰ کیلوگرم ۲- فاطمه رضایی (تهران) ۱۰۰ کیلوگرم ۳- گلاب مریدی (کرمانشاه) ۹۹ کیلوگرم


دسته ۵۵ کیلوگرم

حرکت یک‌ضرب

۱- نگین نجفی (زنجان) ۵۷ کیلوگرم ۲-  مهدیه محمدمحمودی (سیستان و بلوچستان) ۵۱ کیلوگرم ۳-  نگین اسدی (البرز) ۵۰ کیلوگرم

حرکت دوضرب

۱- نگین نجفی (زنجان) ۷۵ کیلوگرم ۲-  نگین اسدی (البرز) ۶۶ کیلوگرم ۳-  الهه غلامرضایی (کرمان) ۶۲ کیلوگرم

مجموع

۱-  نگین نجفی (زنجان) ۱۳۲ کیلوگرم ۲-  نگین اسدی (البرز) ۱۱۶ کیلوگرم ۳-  الهه غلامرضایی (کرمان) ۱۱۱ کیلوگرم


دسته ۵۹ کیلوگرم

حرکت یک‌ضرب

۱- فاطمه جمشیدی (سمنان) ۶۲ کیلوگرم ۲- طاهره جعفری ندوشن (یزد) ۵۷ کیلوگرم ۳- مهلا نعمت‌ آبادی (خراسان رضوی) ۵۳ کیلوگرم

حرکت دوضرب

۱- مهلا نعمت‌ آبادی (خراسان رضوی) ۷۲ کیلوگرم ۲- فاطمه جمشیدی (سمنان) ۷۰ کیلوگرم ۳- طاهره جعفری ندوشن (یزد) ۶۴ کیلوگرم

مجموع

۱- فاطمه جمشیدی (سمنان) ۱۳۲ کیلوگرم ۲- مهلا نعمت‌ آبادی (خراسان رضوی) ۱۲۵ کیلوگرم ۳- طاهره جعفری ندوشن (یزد) ۱۲۱ کیلوگرم


دسته ۶۴ کیلوگرم

حرکت یک‌ضرب

۱- پوپک بسامی (کرمانشاه) ۸۰ کیلوگرم ۲-  هانیه خسروی (خوزستان) ۷۲ کیلوگرم ۳-  فاطمه مرادی (تهران) ۷۰ کیلوگرم

حرکت دوضرب

۱-  پوپک بسامی (کرمانشاه) ۱۰۴ کیلوگرم ۲- هانیه خسروی (خوزستان) ۹۸ کیلوگرم ۳- فاطمه مرادی (تهران) ۹۱ کیلوگرم

مجموع

۱- پوپک بسامی (کرمانشاه) ۱۸۴ کیلوگرم ۲-  هانیه خسروی (خوزستان) ۱۷۰ کیلوگرم ۳-  فاطمه مرادی (تهران) ۱۶۱ کیلوگرم


دسته ۷۱ کیلوگرم

حرکت یک‌ضرب

۱- ندا قادری‌پور (خراسان رضوی) ۸۳ کیلوگرم ۲- زهرا زارعی (اصفهان) ۸۲ کیلوگرم ۳- نازنین معتمدی (لرستان) ۸۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب

۱- ندا قادری‌پور (خراسان رضوی) ۱۰۳ کیلوگرم ۲- زهرا زارعی (اصفهان) ۱۰۰ کیلوگرم ۳- زهرا سلامات (خوزستان) ۹۶ کیلوگرم

مجموع

۱- ندا قادری‌پور (خراسان رضوی) ۱۸۶ کیلوگرم ۲- زهرا زارعی (اصفهان) ۱۸۲ کیلوگرم ۳- نازنین معتمدی (لرستان) ۱۷۴ کیلوگرم


دسته ۷۶ کیلوگرم

حرکت یک‌ضرب

۱ – فاطمه سلامات (خوزستان) ۸۵ کیلوگرم ۲- اکرم قنبری (گلستان) ۷۶ کیلوگرم ۳ – مرضیه بهمیه (فارس) ۷۲ کیلوگرم

حرکت دوضرب

۱- فاطمه سلامات (خوزستان) ۹۶ کیلوگرم ۲- اکرم قنبری (گلستان) ۹۵ کیلوگرم ۳- مرضیه بهمیه (فارس) ۹۳ کیلوگرم

مجموع

۱- فاطمه سلامات (خوزستان) ۱۸۱ کیلوگرم ۲- اکرم قنبری (گلستان) ۱۷۱ کیلوگرم ۳- مرضیه بهمیه (فارس) ۱۶۵ کیلوگرم


دسته ۸۱ کیلوگرم

یک‌ضرب

۱- زهرا سلحشور (خوزستان) ۸۲ کیلوگرم ۲ – روژین دهقانی (تهران) ۷۴ کیلوگرم ۳ – مولود زمانی (تهران) ۷۰ کیلوگرم

حرکت دوضرب

۱- زهرا سلحشور (خوزستان) ۱۰۹ کیلوگرم ۲ – روژین دهقانی (تهران) ۸۷ کیلوگرم ۳ – آرزو زودآشنا (لرستان) ۸۶ کیلوگرم

مجموع

۱- زهرا سلحشور (خوزستان) ۱۹۱ کیلوگرم ۲ – روژین دهقانی (تهران) ۱۶۱ کیلوگرم ۳ – مولود زمانی (تهران) ۱۵۵ کیلوگرم


رده‌بندی سینکلر بهترین وزنه‌بردار رده جوانان

 • شینا امانی (کردستان) با ۲۲۳.۶۷ امتیاز
 • حدیث ترک (کرمان) ۲۰۹.۸۱ امتیاز
 • آیدا علایی (خوزستان) ۲۰۶.۲ امتیاز

رده‌بندی مدالی بهترین تیم جوانان

 • خوزستان (۷ طلا و ۵ نقره)
 • کردستان (۵ طلا و ۱ نقره)
 • البرز (۳ طلا و ۴ نقره)

رده‌بندی مدالی بهترین تیم بزرگسالان

 • خوزستان (۶ طلا، ۳ نقره و ۱ برنز)
 • خراسان رضوی (۴ طلا، ۱ نقره و ۱ برنز)
 • اصفهان (۳ طلا و ۳ نقره)

رده‌بندی سینکلر بهترین وزنه‌بردار

 • پوپک بسامی (کرمانشاه) با ۲۲۴.۵ امتیاز
 • پرنیان پیش بین (اصفهان) ۲۳۸.۵۵ امتیاز
 • ندا قادری‌پور (خراسان رضوی) ۲۲۹.۸۹ امتیاز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا