آموزشیدرسی

جواب تدبر صفحه ۸۸ قرآن نهم

جواب تدبر صفحه ۸۸ قرآن نهم

در این نوشته با جواب تدبر صفحه ۸۸ قرآن نهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه ۸۸ قرآن نهم

با توجه به آیات، به سؤال های زیر پاسخ دهید:

۱ هدف از خلقت انسان چیست؟

هدف از خلقت انسان این است که در امتحان قرار گیرد تا عملکرد او را مورد سنجش قرار دهند.

۲ با مثالی فرق «عمل حَسن» و «عمل اَحسن» را بیان کنید.

بخوانید:  جواب کار در کلاس صفحه ۶۵ قرآن چهارم

عمل حسن به آن دسته از کارهایی می گویند که هم از منظر دین و هم از منظر اخلاق خوب و پسندیده باشند؛ اما عمل احسن آن دسته از کارهایی هستند که جزو عمل حسن محسوب می شوند اما از منظر کیفیت و مقدار بهتر از عمل حسن است.

مثلاً نماز خواندن و انجام واجبات و دوری از محرمات از اعمال حسنه هستند، اما نماز خواندن با اخلاص، با آرامش و با یاد خدا بودن و همچنین انجام واجبات و دوری از محرمات با قاطعیت و جدیت بالا جزو عمل احسن هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا