آموزشیدرسی

جواب تدبر صفحه ۹۲ قرآن هشتم

در این نوشته با جواب تدبر صفحه ۹۲ قرآن هشتم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه ۹۲ قرآن هشتم

با توجه به آیات، به سوال های زیر پاسخ دهید:

۱ خداوند حضرت ابراهیم (ع) را در این آیات چگونه توصیف می کند؟

حضرت ابراهیم (ع) را جزو نیکوکاران و بندگان با ایمان خود معرفی می کند.

بخوانید:  جواب صفحه ۱۱۱ ریاضی پنجم

۲ چگونه می توانیم از کسانی باشیم که خداوند بر آنها سلام و درود می فرستد؟

همچون حضرت ابراهیم (ع) جزو نیکوکاران و بندگان با ایمان خداوند باشیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا