آموزشیدرسی

جواب تدبر صفحه ۱۱۰ قرآن هفتم

جواب تدبر صفحه ۱۱۰ قرآن هفتم

در این نوشته با جواب تدبر صفحه ۱۱۰ قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه ۱۱۰ قرآن هفتم

با توجه به آیه به سؤال زیر پاسخ دهید:

قرآن کریم خطاب به چه کسانی می فرماید «خداوند بهترین سرپرست و یاور شماست»؟

کسانی که نماز بپا می دارند، زکات می دهند و به خداوند متوسل می شوند.

بخوانید:  سوالات متن درس ۲۳ مطالعات ششم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا