آموزشیدرسی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ قرآن هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ قرآن هفتم

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بیاورید.

مهربانان، خلق کردیم، رحم و مهربانی کن

بخوانید:  جواب تدبر در قران صفحه ۶۸ دین و زندگی یازدهم
ردیف کلمه معنا ردیف کلمه معنا
۱ خَلَقنا خلق کردیم، آفریدیم ۲ مَلِک فرمانروا
۳ کَریم ارزشمند، گران‌قدر ۴ اِغفِر بیامرز
۵ اِرحَم رحم و مهربانی کن ۶ راحِمینَ مهربانان

فعالیت دوم

این ترکیب ها و جمله های قرآنی را معنا کنید.

۱ خَلَقْنَاکُمْ:

آفریدیم شما را

۲ الْمَلِکُ الْحَقُّ:

فرمانروای به حق است

۳ رَبِّ اغْفِرْ:

پروردگارا! بیامرز

۴ خَیْرُ الرَّاحِمِینَ:

بهترین مهربانان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا