آموزشیدرسی

جواب فعالیت صفحه ۹۸ قرآن هفتم

جواب فعالیت صفحه ۹۸ قرآن هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۹۸ قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۹۸ قرآن هفتم

فعالیت اوّل

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پدر، روشن، دانا، گمراهی

بخوانید:  سوالات متن درس هفتم جغرافیا دهم+ سوالات تستی
ردیف کلمه معنا ردیف کلمه معنا
۱ لَقَد قطعاً ۲ ءاتَینا بخشیدیم به، دادیم به
۳ کُنّا بودیم، هستیم ۴ عالِم دانا
۵ اَب، اَبو، اَبا، اَبی پدر، جمع: ءاباء ۶ کُنتُم بودید، هستید
۷ ضَلال گمراهی      

فعالیت دوم

این ترکیب‌ها و عبارات قرآنی را معنا کنید.

۱- لَقَد ءاتَینآ اِبراهیَم: قطعاً بخشیدیم ابراهیم را

۲- کُنّابِه عالِمینَ: هستیم به آن دانا.

۳- اِذ قالَ لِاَبیهِ: هنگامی که گفت به پدرش

۴- قالَ لَقَد کُنتُم: گفت قطعاً بودید.

۵- اَنتُم وَ ءابآؤُکُم: شما و پدرانتان.

۶- فی ضَلالٍ مُبینٍ: در گمراهی آشکار.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا