آموزشیدرسی

جواب تدبر صفحه ۸۴ قرآن هفتم

در این نوشته با جواب تدبر صفحه ۸۴ قرآن هفتم همراه شما هستیم.

جواب تدبر صفحه ۸۴ قرآن هفتم

با توجه به آیه به سؤال زیر پاسخ دهید:

برای ملاقات باپروردگار، علاوه بر داشتن امید، چه چیزهای دیگری لازم است؟

انجام دادن کارهای نیک و شایسته و همچنین شریک قائل نشدن برای خداوند در عبادت هایش

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا