زندگی

تشکیل کمیته ویژه بررسی علت فوت متخصص طرحی

سخنگوی وزارت بهداشت، از تشکیل کمیته ویژه بررسی ابعاد حادثه فوت پرستو بخشی متخصص قلب و عروق طرحی در دلفان استان لرستان خبر داد.

به گزارش مجله شنایا، پدرام پاک آئین، درباره علت فوت پرستو بخشی متخصص قلب و عروق طرحی، گفت: به دستور وزیر بهداشت، کمیته ویژه بررسی علل و ابعاد حادثه تشکیل شده و به زودی نتایج آن منتشر می‌شود.

وی افزود: زمان آغاز به طرح این پزشک متخصص سال ۱۴۰۱ بود که در آن سال طرح را شروع نکرده بود و در سال ۱۴۰۲ برای شروع طرح اقدام می‌کند و در آبان پارسال به دانشگاه لرستان معرفی و در بیمارستان شهید رحیمی مرکز استان محل خدمت ایشان تعیین می‌شود.

پاک آئین ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ هیچ گونه درخواستی مبنی بر جابه جایی به کمیسیون تعهدات نیروهای متخصص به دانشگاه علوم پزشکی لرستان و هیچ مرجع دیگری ارائه نشده بود.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشگاه لرستان نهایت همکاری را با ایشان داشته است، گفت: این همکاری به نحوی بود که ۲۳ روز خدمت ایشان در ماه به ۱۰ روز تقلیل یافته بود به طوری که در آذرماه ۱۰ روز و در دی ماه ۱۴۰۲ ایشان ۱۰ روز مجموعاً در محل خدمت خودشان، فعالیت داشتند.

پاک آئین افزود: مرحومه بخشی به دلیل اینکه در محل طرح باید ۳۰ ماه خدمت می‌کرد برای کاهش مدت طرح نیروی انسانی درخواست فعالیت در منطقه محروم‌تر را می‌کند که با موافقت دانشگاه به شهرستان نورآباد منتقل می‌شود و مجموع خدمت ایشان در این شهرستان ۱۹ ماه بود.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مرحومه بخشی در روز ۲۸ اسفند در منزل مسکونی سازمانی نورآباد مستقر می‌شود و به ارائه خدمت می‌پردازد، گفت: تا روز حادثه طبق اظهارات شاهدان ایشان به معاینه بیماران مشغول بودند و حتی رضایت داشتند.

وی افزود: مدارک منتشر شده دال بر موضوع افسردگی یا بیماری روحی مرحوم در فضای مجازی به وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ارائه نشده بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا