آموزشیدرسی

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۹۶ قرآن ششم

در این نوشته با جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۹۶ قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۹۶ قرآن ششم

نام سه پیامبر الهی را که در سوره ی صَفّ آمده پیدا کن و بنویس.

۱. حضرت موسی (ع)                    ۲.  حضرت محمد (ص)                ۳.  حضرت عیسی (ع)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا