آموزشیدرسی

جواب انس با قرآن صفحه ۹۷ قرآن چهارم

جواب انس با قرآن صفحه ۹۷ قرآن چهارم

در این نوشته با جواب انس با قرآن صفحه ۹۷ قرآن چهارم همراه شما هستیم.

جواب انس با قرآن صفحه ۹۷ قرآن چهارم

 تمرین دوم

اتصالات را با فلش مشخص کنید، سپس عبارات قرآنی را بخوانید.

۱- اَفَلا یَنظُرونَ الَی الِاِبلِ کَیفَ خُلِقَت                                                    سوره ی غاشیه، آیه ی ۱۷

۲- قُل سیروا فی الاَرضِ فَانظُروا کَیفَ کانَ عاِقبَهُ المُجرِمینَ                      سوره ی نمل، آیه ی ۶۹

۳- فَانظُر الٰی ءاثارِ رَحمَهِ اللِّٰه کَیفَ یُحیِی الاَرضَ بَعدَ مَوتِها                       سوره ی روم، آیه ی ۵۰

بخوانید:  سوالات متن درس ۹ هدیه پنجم

۴- اَفَلَم یَنظُروا الَی السَّماِء فَوقَهُم کَیفَ بَنَیناها وَ زَیَّنّاها                            سوره ی قاف، آیه ی ۶

جواب انس با قرآن صفحه ۹۷ قرآن چهارم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا