آموزشیدرسی

جواب صفحه ۹۹ هدیه چهارم

جواب صفحه ۹۹ هدیه چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۹ هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۹ هدیه چهارم

برایم بگو

از کار خلبان قهرمان، شهید عبّاس بابایی آموختم که

کمک به دیگران و افراد ناتوان بدون هیچ چشم داشتی و مخفیانه فقط برای رضای خدا

بخوانید:  جواب فعالیت صفحه ۹۹ مطالعات ششم ❤️ کاربرگه شماره ۱۹

بررسی کنید

آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آنها از ما کمک بخواهند؟

خیر، ما باید قبل از اینکه از ما بخواهد، خودمان به او کمک کنیم.

دوستم پایش شکسته است و با عصا به مدرسه می آید. من ….کیفش را برایش حمل می کنم….
هفته ی گذشته دوستم نتوانست به مدرسه بیاید.من امروز ….درس های عقب افتاده را به او یاد دادم….

دوستم امروز لقمه اش را در خانه جا گذاشته است.من ….لقمه خودم را با او تقسیم کردم….

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا