آموزشیدرسی

جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم + کاربرگه شماره ۱۸

جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم + کاربرگه شماره ۱۸

در این نوشته با جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم

۱- در یک صبح آفتابی با کمک معلم خود، جهت های اصلی را در حیاط مدرسه پیدا کنید. جهت یابی را در حیاط تمرین کنید.

٢- جهت ها را بنویسید.

جواب صفحه ۸۵ مطالعات سوم + کاربرگه شماره ۱۸

کامیون به کدام سمت می رود؟ ( ) مغرب

پسر به کدام سمت نگاه می کند؟ ( ) مشرق        

بخوانید:  پاسخ فعالیت های فصل اول زیست شناسی دوازدهم

کشاورزان رو به کدام جهت ایستاده اند؟ ( )          شمال      

گوسفندان به کدام سمت حرکت می کنند؟  ( )           جنوب

image 31

۳- کاربرگه ی شماره ی (۱۸) «جهت های اصلی» را در کلاس کامل کنید.

کاربرگه ی شماره ی ۱۸ جهت های اصلی

۱- روی نقطه چین کلمه ی مناسب بنویسید.

image 32

۲- جهت هریک از شکل ها را بنویسید.

خانه (شمال)

مدرسه (جنوب)

باغ (مشرق)

هواپیما (مغرب)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا