آموزشیدرسی

سوالات متن درس ۱۵ هدیه پنجم

سوالات متن درس ۱۵ هدیه پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۵ هدیه پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۵ هدیه پنجم

۱-انقلاب اسلامی در چه تاریخی پیروز شد ؟

۲۲ بهمن ۱۳۵۷

۲-چه کسانی برای پیروزی انقلاب اسلامی سختی و رنج کشیدند ؟

شهدا و خانواده آنان و جانبازان و قهرمانان انقلاب

بخوانید:  معنی کلمات درس کار و تلاش فارسی پنجم+ کلمات متضاد ، هم خانواده و املایی

۳-روزاعلام دشمنی با دولت های زورگوی آمریکا واسرائیل چه روزی است ؟

۲۲ بهمن

۴-روز ۲۲ بهمن روز سرنگونی کدام حکومت است ؟

حکومت ظالم پهلوی

۵-چند تن از شهدای بزرگ انقلاب را نام ببرید .

شهید رجایی – شهید بهشتی – شهید باهنر – شهید مطهری – شهید مفتح –

۶-در کشور ما چه روزی یوم الله نامیده می شود ؟

۲۲ بهمن

۷-ما دانش آموزان در نگهداری انقلاب اسلامی چه نقشی داریم ؟

باید خوب درس بخوانیم و پیرو دستورات رهبر باشیم و راه و نام شهدا را حفظ کنیم .

۸-آیه «و اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا» به چه معناست ؟

بخوانید:  پاسخ فعالیت های فصل پنجم زمین شناسی یازدهم

همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید .

۹-…….. روز اعلام دشمنی با قدرت های زورگوی آمریکا و اسرائیل است .

۲۲ بهمن

۱۰-روز سرنگونی ……… ۲۲ بهمن است .

حکومت ظالم پهلوی

۱۱-شهید باهنر از شهدای ………….. است .

انقلاب اسلامی

۱۲-…….. در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروز شد .

انقلاب اسلامی

۱۳-در کشور ما روز ۲۲ بهمن روز ……….. است .

یوم الله

۱۴-انقلاب اسلامی در ۲۲ ……… سال ۱۳۵۷ پیروز شد .

بهمن

۱۵-۲۲ بهمن سال ………. روز سرنگونی حکومت ظالم پهلوی است .

۱۳۵۷

۱۶-شهید مطهری از شهدای …………. است .

انقلاب اسلامی

۱۷-……… و………. از شهدای انقلاب اسلامی هستند .

شهید رجایی – شهید باهنر

بخوانید:  جواب فعالیت صفحه ۹۶ علوم هشتم

۱۸-رهبر انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ……… بود .

امام خمینی ره

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا