فرهنگی

طلاق و علل آن در آیین زرتشت

طلاق و علل آن در آیین زرتشت

طلاق در آیین زرتشت

 

در آئین زرتشت ((طلاق )) اختیارى نیست . چهار چیز عامل طلاق مى شود. در ((بند هشن ۳۴)) آمده است که :

آنگاه که بستره شوهر خویش ببرد و بى رسمى کند و ناشایستى از او پدیدار آید.  آنگاه که دشمنان پنهان کند و شوهر نداند.  آنگاه که جادوئى کند و یا آموزد.  آنگاه که فرزند نزاید و عقیم باشد.

بخوانید:  بیوگرافی سونو سود

طلاق و علل آن در آیین زرتشت

موارد دیگر نیز منجربه طلاق مى شود: هر گاه در هنگام عقد، زن یا شوهر دیوانه بوده یا اخلاق مشاعره داشته باشند. یا پس از مزاوجت معلوم شود که شوهر عقیم است . هر گاه در حق زن ستم شود. هر گاه زن زنا کند و یا مرد با زن دیگرى زنا کرده باشد.

اگر زن نافرمانى کند. اگر زنى شوهر دیگر یا نامرد دیگر داشته و آن را پوشیده باشد، ازدواج بعدى باطل مى شود. هر گاه شوهر پنج سال غیبت دائم داشته باشد.

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا