آموزشیدرسی

سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم

سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۷ مطالعات پنجم

۱-شهرهای مقدس و زیارتی عراق را نام ببرید.

کربلا – نجف – سامرا – کاظمین

۲-چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

چون در طول هزاران سال گذشته تمدن های بسیاری مثل سومر، آکد و آشور در سرزمین بین النهرین بین دو رود دجله و فرات به وجود آمدند و آثار آن ها باقی مانده است.

۳-چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی در کشورشان

۴-دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید.

موصل و کرکوک

۵-کشور عراق به کدام آب ها راه دارد؟

خلیج فارس

۶-مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟

بصره

۷-جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

دجله و فرات

۸-کدام رود از داخل ایران به اروند رود می ریزد؟

کارون

۹-کدام شهر عراق زیارتی نیست؟

بخوانید:  جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۲ پیام های آسمانی نهم

بغداد

۱۰-مهم ترین محصول کشاورزی عراق چیست؟

خرما

۱۱-کربلا در کدام کشور همسایه ی ایران است؟

عراق

۱۲-شهر کربلا در کدام کشور قرار دارد؟

کشور همسایه ایران عراق

۱۳-به چه صورت می توان به عراق سفر کرد؟

هم راه زمینی هم راه هوایی

۱۴-کشور عراق در کدام سمت ایران است؟

غرب ایران

۱۵-کشور عراق به چه صورت به دریا راه دارد؟

از راه خلیج فارس

۱۶-مهم ترین بندر عراق کدام است؟

بصره

۱۷-چلگه پهناور عراق از آبرفت کدام رودها است؟

دجله و فرات

۱۸-کدام شهرهای عراق چاه نفت دارند؟

کرکوک و موصل

۱۹-رود کارون از ایران به کجا می ریزد؟

اروند رود

۲۰-مردم عراق چرا در وضع نامناسب و دشواری زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی و در نا امنی و وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب و دشواری زندگی می کنند.

۲۱-چرا کشور عراق بناها و آثار باستانی زیادی دارد؟

چون در طول هزاران سال تمدن های بسیار مانند سومر و آکد و آشور در سرزمین بین النهرین به جود آمده است.

۲۲-بین النهرین کجاست؟

سرزمین بین دو رود دجله و فرات

۲۳-کربلا در کشور همسایه ی ایران، ……… قرار دارد.

عراق

۲۴-هم از راه ……… و هم از راه …….. می توان به کشور عراق سفر کرد.

بخوانید:  سوالات متن درس هشتم اقتصاد دهم انسانی ویرایش ۱۴۰۰

زمینی – هوایی

۲۵-کشور عراق در ………. ایران قرار دارد.

غرب

۲۶-مهم ترین محصول کشاورزی عراق ……….. است.

خرما

۲۷-عراق کشوری ………… است و از تولید و ……….. نفت درآمد زیادی دارد.

نفت خیز – صادرات

۲۸-چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

چون حدود چهار هزار سال پیش، تمدن های بسیاری مانند سومر، آکد و آشور در سرزمین بین‌النّهرین (میان دو رود دجله و فرات) به وجود آمدند. به همین دلیل، در این کشور بناها و آثار باستانی زیادی وجود دارد.

۲۹-چرا مردم عراق در شرایط سختی زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی در کشورشان

۳۰-دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید.

موصل و کرکوک

۳۱-کشور عراق به کدام آب ها راه دارد؟

خلیج فارس

۳۲-مهم ترین بندر عراق چه نام دارد؟

بصره

۳۳-جلگه ی پهناور عراق از آبرفت کدام رودها پدید آمده است؟

دجله و فرات

۳۴-کدام رود از داخل ایران به اروند رود می ریزد؟

کارون

۳۵-کدام شهر عراق زیارتی نیست؟

بغداد

۳۶-مهم ترین محصول کشاورزی عراق چیست؟

خرما

۳۷-کربلا در کدام کشور همسایه ی ایران است؟

عراق

۳۸-شهر کربلا در کدام کشور قرار دارد؟

کشور همسایه ایران عراق

۳۹-به چه صورت می توان به عراق سفر کرد؟

هم راه زمینی هم راه هوایی

بخوانید:  سوالات متن درس چهارم هویت اجتماعی دوازدهم

۴۰-کشور عراق در کدام سمت ایران است؟

غرب ایران

۴۱-کشور عراق به چه صورت به دریا راه دارد؟

از راه خلیج فارس

۴۲-چلگه پهناور عراق از آبرفت کدام رودها است؟

دجله و فرات

۴۳-مردم عراق چرا در وضع نامناسب دشواری زندگی می کنند؟

به دلیل جنگ های داخلی و حضور گروه های خارجی و در نا امنی و وضع اقتصادی و اجتماعی نامناسب و دشواری زندگی می کنند.

۴۴-چرا کشور عراق بناها و آثار باستانی زیادی دارد؟

چون در طول هزاران سال تمدن های بسیار مانند سومر و آکد و آشور در سرزمین بین النهرین به جود آمده است.

۴۵-بین النهرین کجاست؟

سرزمین بین دو رود دجله و فرات

۴۶-کربلا در کشور همسایه ی ایران، ……… قرار دارد.

عراق

۴۷-هم از راه ……… و هم از راه …….. می توان به کشور عراق سفر کرد.

زمینی – هوایی

۴۸-کشور عراق در ………. ایران قرار دارد.

غرب

۴۹-عراق کشوری ………… است و از تولید و ……….. نفت درآمد زیادی دارد.

نفت خیز – صادرات

۵۰-چرا کشور عراق آثار باستانی زیادی دارد؟

چون حدود چهار هزار سال پیش، تمدن های بسیاری مانند سومر، آکد و آشور در سرزمین بین‌النّهرین (میان دو رود دجله و فرات) به وجود آمدند. به همین دلیل، در این کشور بناها و آثار باستانی زیادی وجود دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا