آموزشیدرسی

جواب صفحه ۹۵ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۹۵ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۹۵ آزمایشگاه دهم

۱) برابر بودن جرم اولیه و جرم بعد از واکنش در هر دو آزمایش، نشان دهنده کدام قانون است؟

قانون پایستگی جرم

۲) با توجه به داده ها، انحلال گاز در آب در کدام دما بیشتر است؟

در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد، مقدار  CO۲ بیشتری در آب حل شده است.

۳)  بین دما و انحلال پذیری گاز در آب چه رابطه ای وجود دارد؟

هرچه دما بیشتر باشد، مقدار گاز کمتری در آب حل شده است. رابطه عکس

۴) اثر دما بر انحلال پذیری گازها را در صنعت نوشابه سازی و پرورش ماهی قزل آلا بررسی کنید.

بسیاری از ماهی ها بخصوص ماهی قزل آلا، با افزایش دما در تابستان و کم شدن گاز اکسیژن محلول در آب سریع می میرند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا