اقتصادی

نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان تغییر می‌کند


با تمرکز کلیه امور کارمندان بازنشسته در سازمان بازنشستگی کشوری، پرداخت حقوق کارمندان بازنشسته از طریق این سازمان انجام خواهد شد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری در آینده به کارمندان بازنشسته و شاغل کشور وام مسکن و سایر وام‌های ضروری خواهد داد.

روزنامه اطلاعات در شماره ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۵۵ درباره تغییر نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان نوشت.

در گزارش روزنامه اطلاعات آمده است؛ با تمرکز کلیه امور کارمندان بازنشسته در سازمان بازنشستگی کشوری، پرداخت حقوق کارمندان بازنشسته از طریق این سازمان انجام خواهد شد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری در آینده به کارمندان بازنشسته و شاغل کشور وام مسکن و سایر وام‌های ضروری خواهد داد.

منصور کاشانیان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری در گفتگویی با خبرنگار روزنامه اطلاعات در مور فعالیت‌های آینده این سازمان گفت: با طرحی که سازمان بازنشستگی در جهت مکانیزه کردن سیستم بازنشستگی دارد پرونده‌های کلیه کارمندان شاغل و بازنشسته دولت به وسیله ماشین تهیه و تکمیل می‌شود و هرگونه تغییر در حقوق آنان و تعیین کسور مختلف نیز به وسیله ماشین محاسبه می‌گردد.

در حال حاضر بیش از یک صد هزار نفر کارمند بازنشسته و وظیفه بگیر در سراسر کشور وجود دارند که سالیانه حدود ۱۵ هزار نفر به آن‌ها اضافه میشود. بر اساس مطالعاتی که شروع شد با تمرکز امور بازنشستگان در سازمان بازنشستگی در آینده تمام وجوه متعلق به کارمندان بازنشستگان فوق راسا بوسیله این سازمان و پس از تشکیل بانک بازنشستگی از طریق این بانک پرداخت خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا