آموزشیدرسی

جواب صفحه ۶۷ آزمایشگاه دهم

جواب صفحه ۶۷ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب صفحه ۶۷ آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۶۷ آزمایشگاه دهم

۱) شکل حاصل، شبیه تاقدیس است یا ناودیس؟

تاقدیس و ناودیس تشکیل می شود

۲) نام دو رشته کوه کشورمان را ذکر کنید که با این روش تشکیل شده اند.

البرز و زاگرس

بخوانید:  جواب صفحه ۹۹ جامعه شناسی دهم

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا