درسی

سوالات متن درس ۱۳ هدیه پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۳ هدیه پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۳ هدیه پنجم

۱-یک نمونه از کوچک های بزرگ را نام ببرید .

ماشین تک سرنشین

۲-اسراف نکردن یعنی چه ؟

یعنی درست مصرف کردن

۳-اسراف یعنی چه ؟

یعنی مصرف بیش از حد نیاز

۴-درست مصرف کردن به چه معناست ؟

یعنی به جا و به اندازه مصرف کردن

۵-عاقبت اسراف در وضو و غسل چیست ؟

باعث اسراف آب زیادی است که باید به هنگام استفاده از آب مواظب باشیم که اسراف نشود و آب هدر نشود .

۶-پیامبر درباره اسراف در آب چه می فرمایند ؟

هرگز آب را اسراف نکنید هرچند کنار نهر جاری باشد.

۷-آیه ای درباره اسراف بیان کنید .

ولاتسرفوا انه الیحب المسرفین : اسراف نکنید زیرا خدا اسراف کاران را دوست ندارد .

۸-اسراف نکردن یعنی …………… .

درست مصرف کردن

۹-درست مصرف کردن یعنی …………. و …………. مصرف کردن .

به جا – به اندازه

دکمه بازگشت به بالا