درسی

سوالات متن درس ۱۶ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۶ مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۶ مطالعات چهارم

۱-چه چیزی مهم‌ترین نقش‌ها در تعیین آب و هوای یک منطقه دارد

دمای هوا و بارش

۲-از چه وسیله‌ای برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌کنیم

دماسنج

۳-دمای هوا همیشه چگونه است

همیشه یکسان نیست

۴-دمای هوا هنگام صبح چگونه است

هنگام صبح و شب خنک‌تر است

۵-دمای هوا هنگام ظهر چگونه است

هوا گرم تر است

۶-هوا در فصل‌های سال چگونه است

تابستان هوا گرم زمستان سرد

۷-دمای شهر یزد چگونه است

آب و هوای گرم و خشک

۸-به چه دلیل آب و هوای یزد گرم و خشک است

به دلیل کم بودن بارش باران

۹-وضعیت هوا چه تاثیری بر زندگی روزمره ما دارد

در فعالیت‌های مختلف روز تاثیر دارد

۱۰-از دماسنج برای اندازه‌گیری چه چیزی استفاده می‌شود

دما

۱۱-___و_ مهمترین نقش در تعیین آب و هوا را دارد

دمای هوا و بارش

۱۲-از__ برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شود

دماسنج

۱۳-دمای___ همیشه یکسان نیست

هوا

۱۴-دمای هوا همیشه___ نیست

یکسان

۱۵-در هنگام صبح دمای هوا__ است

خنک

۱۶-دمای شهر _گرم و خشک است

یزد

۱۷-دمای شهر _گرم و خشک است

یزد

۱۸-در هنگام _دمای هوا گرم و خشک است

ظهر

۱۹-آب و هوای یزد به دلیل __خشک است

کمبود باران

۲۰-از دماسنج برای___ استفاده می‌شود

اندازه‌گیری دما

۲۱-وضعیت _در فعالیتهای روزمره ما تاثیر دارد

هوا

دکمه بازگشت به بالا