کدال سبهان | طی ۱ سال چقدر افزایش سود داشت؟

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده شرکت سیمان بهبهان را در این مطلب می خوانید.