عضو حماس: 70 درصد اسرای صهیونیستی کشته شده‌اند

عضو دفتر حماس گفت که بسیاری از اسرای رژیم اسرائیل در بمباران‌های این رژیم کشته شده‌آند.