ایران در کنار حفظ اقتدار خود به کشورهای دیگر برادری خود را ثابت می‌کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ایران در کنار حفظ اقتدار خود به کشورهای دیگر برادری خود را ثابت می‌کند و به آن‌ها می‌گوید جنگ‌طلب نیست و تنها به دنبال دفاع از خود است.