۵۰ میلیارد مترمکعب آب را می‌توان در بستر آبخیزداری ذخیره کرد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: انجام طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و طرح‌های زودبازده آب و خاک می‌تواند ۵۰ میلیارد مترمکعب آب را برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی فراهم کند.