واکنش رئیسی به حکم زندان برای وزیرش

رئیس جمهور در واکنش به فسادهای کلان تاکید کرد که افرادی که تعدی و تجاوز می‌کنند باید دست‌شان قطع شود.