۱۱ فوتی در سیل مشهد

به دنبال وقوع سیل عجیب و غریب در غروب روز گذشته، مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از افزایش فوتی های سیل خبر داد.