فرمانده نیروی زمینی ارتش: چرا دنیا فقط با ما مذاکره می‌کند؟

امیر سرتیپ حیدری افزود: امروز نوعی از قدرت افکنی علمی خود را پشت میز مذاکره پنج به علاوه یک می‌بینیم. چرا دنیا فقط با ما مذاکره می‌کند؟ دنیا فهمیده ما نرفتیم علم را از کسی بگیریم بلکه بستری را ایجاد کردیم که علم در آن شکوفا شود. یکی از این علوم فناوری هسته‌ای است. دشمن مغلوب توان علمی ما شده و می‌خواهد با تهدید و ارعاب مسیر پیشرفت علمی را ببندد.