رئیسی: امروز همه بخش‌ها در مقابله قاطع با فساد و کژی‌ها اجماع دارند

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز میان همه بخش‌های کشور برای برخورد قاطع با سوداگران و سودجویان اجماع وجود دارد، گفت: تجربه اجرای موفق عملیات وعده صادق نشان داد که وجود اجماع و هماهنگی میان همه بخش‌ها چقدر در موفقیت اقدامات و برنامه‌ها تاثیرگذار است.