سازمان بازرسی مانع پرداخت آپشن‌های دوره آجورلو

در شرایطی که هلدینگ خلیج فارس مایل بود بند‌های عجیب قرارداد بازیکنان استقلال در زمان مدیرعاملی مصطفی آجورلو را پرداخت کند، دستور اکید سازمان بازرسی مانع غیر قابل عبور هلدینگ برای پرداخت این مبالغ است.