عکس/ نخستین روز از «نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی»

سینماپرس: خانه برگزاری «جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی» در روز چهارشنبه ۲۶ فروردین پذیرای چهار اثر بلند داستانی به نام‌های «معحزه بناسان»، «کاژه»، «شو ماه» و نهایتا «احمد» و تعدادی مستند و فیلم کوتاه بود.