رئیسی: احیای واحدهای تولیدی مایه امیدواری دوستداران و ناامیدی دشمنان انقلاب است

رئیس جمهور اظهارامیدواری کرد که گام‌های بعدی در مسیر احیای واحدهای تولیدی و رونق بیشتر یافتن واحدهای احیا شده محکم و استوار برداشته شود.