قرص‌های ویتامین D چه زمانی مصرف شوند؟

<div>مکمل‌های ویتامین D باید با غذا مصرف شوند تا جذب آنها به حداکثر برسد. </div>