گولسیانی برگشت، اورونوف نه

<div>یکی از دو بازیکن خارجی پرسپولیس که به مرخصی رفته بود در تمرین روز چهارشنبه سرخ ها حاضر نشد.</div>