ایران از تحکیم ثبات و امنیت در منطقه بالکان حمایت می‌کند

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تلفنی با همتای جدید صرب خود تاکید کرد که سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران حمایت از تحکیم ثبات و امنیت در بالکان و ارتقاء همزیستی میان همه اقوام در این منطقه است.