شرایط معافیت از مالیات بر اجاره اعلام شد | ابزار‌های تشویقی برای مستاجران کدام‌اند؟

مشاور وزیر راه و شهرسازی شرایط معافیت از مالیات بر اجاره، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را اعلام کرد.