فرماندار نهاوند: نبود پارکینگ عمومی در مرکز شهر نهاوند بی‌انضباطی ترافیکی را رقم زده است

فرماندار نهاوند، گفت: نبود پارکینگ در مرکز شهر سبب پارک‌های نامنظم و غیرقانونی در مراکز پر تردد شهر شده است و نیاز به راهکار بلندمدت است.