میناب برتر در تبدیل مجوز کاغذی به پروانه الکترونیکی در استان 

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان میناب گفت: میناب با 47.35٪ بالاترین درصد تبدیل را در مجوز کاغذی به پروانه الکترونیکی بین شهرستان های استان تبدیل شده است.