ثبت نام کلاس‌های هنری تابستانی کودکان 

بسیاری از خانواده‌ها از تابستان به‌عنوان یک فرصت مناسب برای ثبت نام کودکان خود در کلاس‌های علمی، آموزشی، زبان خارجه، ورزشی و... استفاده می‌کنند. در این میان، اما هستند خانواده‌های خوش ذوقی که کودکان خود را در کلاس‌های هنری ثبت نام می‌کنند و می‌دانند که سرمایه‌گذاری روی استعداد هنری کودکان چقدر در آینده آن‌ها تاثیرگذار است.