رئیسی: فردوسی، هویت ایرانی را بر دو بال ایران‌دوستی و ولایت‌پذیری به پرواز درآورد

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در پیامی به همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نوشت: فردوسی بزرگ در مسیر تکامل تمدن درخشان ایرانی-اسلامی، نقشی بی‌همتا دارد. او هویت ایرانی را بر دو بال ایران‌دوستی و ولایت‌پذیری در مسیر کمال به پرواز درآورد.