این ستاره استقلال خوزستان بازی مقابل پرسپولیس را از دست داد

عثمان اندونگ از زمین مسابقه اخراج شد و بازی هفته آینده مقابل پرسپولیس را از دست داد.