گسترش تحریم‌های اروپا علیه ایران

شورای اروپا با ادعای حمایت ایران از گروه‌های مسلح، اقدام به گسترش تحریم‌های خود علیه ایران به حوزه های پهپادی و موشکی کرد.