بارندگی در ۱۷ استان ایران

در پی ادامه روند بارندگی ها در ایران، کارشناس سازمان هواشناسی از تداوم بارشها در ۱۷ استان کشور تا پایان هفته خبر داد.