قتل پیرزن تنهای تهرانی با ٣۶ ضربه چاقو

بعد از دریافت گزارش مرگ یک خانم و سرقت طلاهایش، پلیس تحقیقاتی را پیرامون قتل این زن تنها در خیابان نبرد جنوبی آغاز کرده است.