هفت هزار نوزاد خراسانی واکسن «پنوموکوک» در هرماه دریافت می‌کنند

 رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به آغاز واکسیناسیون پنوموکوک همزمان با کشور گفت: هفت هزار نوزاد ماهانه در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی، این واکسن را برای ایمن‌سازی در برابر بیماری‌های تنفسی دریافت می‌کنند.