بایدن: تعهد آمریکا به اسرائیل قاطع است

رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای به رئیس رژیم اسرائیل به مناسبت روز نکبت که اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم آن را منتشر کرده، گفته است که تعهد آمریکا به اسرائیل قاطع است.