شدیدترین مجازات‌ها در انتظار مجرمان برای تعرض به ماموران

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه گفت: برخی از مجرمان برای فرار از قانون به جان ماموران امنیتی و انتظامی می افتند.