پزشکان بدون مرز: حملات اسرائیل بیمارستان های رفح را تعطیل کرد

سازمان پزشکان بدون مرز (MSF) در بیانیه ای اعلام کرد که به علت حملات گسترده رژیم صهیونیستی و خروج دکترها از رفح از روز یکشنبه "مجبور شده است ارائه مراقبت های بهداشتی در بیمارستان صحرایی اندونزی رفح را متوقف کند".