چشم‌انداز جاه‌طلبانه رئیس‌جمهور فرانسه برای قاره سبز: اروپایی که بتواند با آمریکا و چین رقابت کند؟

<div>اکوایران: امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه در مصاحبه اختصاصی با بلومبرگ از چشم‌انداز بزرگ خود برای اروپا گفته است. او معتقد است اتحادیه اروپا باید با ایجاد تغییراتی، شانس رقابت برابر با آمریکا و چین را به دست بیاورد.</div>