«دزدان سرگردنه در مصادر قدرت، مافیا را به جان مردم انداخته‌اند»

«دیگر چه می‌خواهند بر سر این انقلاب بیاورند. حجاب را به قربانگاه مصلحت اندیشی خود برده اند، مافیا‌های خودرو و مسکن و دارو و دلار و طلا را به جان مردم انداخته اند، دزدان سرگردنه زیادی را در مصادر قدرت قرار داده اند، قدرت خرید مردم را به صفر رسانده اند.»